ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

  • E. Dzhavadova Military Academy Ministry of Defense
Ключевые слова: язык, значение, символы, флаг, военный.

Аннотация

В статье рассматривается развитие военной лексики азербайджанского языка. Для этого используются военные слова, употреблявшиеся в литературном языке в разные исторические периоды. Военная лексика анализируется на предмет развития. В статье показано, что военные слова использовались в азербайджанском литературном языке в двух направлениях. Первый - это слова, которые используются в реальном смысле, а второй - слова, которые используются в стилистических целях. Самым богатым источником для сохранения древних военных слов считается художественный стиль, и эта идея подтверждается фактическими материалами. Кроме того, в статье рассматривается развитие военной лексики и появление новых слов в этой области во время Второй Карабахской войны.

Литература

1. Asiq Ələsgər. Dusdu / Əsərləri. Baki, SərqQərb, 2004, s. 44.
2. Bayraqlar necə yaranib / ikisahil.com.
3. Dunyanin ən hundurdə dalgalanan bayraqlari / modern.az
4. Ələkbərov F. Azərbaycan turk bayraginin mənəvi-ideoloji mənasi / Turkustan.- 2018.- 6-12 noyabr.- S.8-9.
5. Əsgər Ə. Tuga (bayraga) qurban mərasimi / Etnoqrafik mətnlər və sosial-siyasi həyar. Baki, Elm və təhsil, 2019, s. 144-158.
6. Kitabi Dədə Qorqud. Baki,Ondər, 2004, 376 s.
7. Qafar Q. Goydən uc alma dusdu. Baki, ADPU, 2002, 138 s.
8. Qafar Q.Gozumə doyduyum səkil. Naxcivan, Əcəmi, 2000, 92 s.
9. Qazi Burhanəddin. Divan. Baki, Ondər, 2005, 725 s.
10. Mədətoglu A. Turklərdə rənglər və rəng anlayisi / Turkustan, 24 fevral-02 mart 2013-cu il, s.
11. Turklərdə bayraqlar, sancaqlar və tuglar. /www.enter.news.
12. Vurgun S. Ala gozlər / Secilmis əsərləri. Bes cilddə. II cild. Baki, "Sərq-Qərb", 2005, s. 44.
13. Vurgun S. Mugan / Secilmis əsərləri. Bes cilddə. III cild. Baki, "Sərq-Qərb", 2005, s. 272-332.
14. Rutbələrin yaranma tarixi və Silahli Quvvələrimizdə hərbi qulluqcularin kateqoriyalari / ordu.az
15. Zeynal Vəfa: Əlincə / Dunyanin bəzəyi. Naxcivan, Əcəmi, 2009, s. 73.
Опубликован
2021-06-15
Как цитировать
Dzhavadova , E. 2021. «ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ ». EurasianUnionScientists, июнь, 14-18. https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2021.1.86.1379.